Kapacitásbővítő beruházás

 

Kedvezményezett: "LITTLE" -Szállitási-, Szállitmányozási- és Szolgáltató Betéti Társaság

Projekt címe: Kapacitásbővítés a Little Bt-nél

Támogatás összege: 11,56 millió forint

Támogatás intenzitása: 30%

A projekt fizikai zárása: 2018.12.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00184

 

Projekt bemutatása

 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a Kis és Középvállalkozások versenyképességének javítását. A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a Kis és Középvállalkozói szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A pályázati konstrukció célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a fejleszteni kívánó Kis és középvállalkozások olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

A cégünknél most megvalósuló projekt célja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységekre vonatkozó megrendeléseket folyamatosan és magas színvonalon tudjuk teljesíteni, leginkább a mélyépítési munkák területén, ugyanakkor az útépítés, földmunkák területén is megfelelő építőipari kapacitás jelent a jelen projekt keretében beszerzett kotró-rakodógép. A vállalkozás fejlődéséhez és ezzel együtt a kapacitás bővüléséhez elengedhetetlenül szükséges a folyamatos fejlesztés, beruházás, az így létrejövő géppark fiatalítás következtében csökkennek a szervizköltségek, a megrendelőink igényeit megbízható modern eszközökkel szolgálhatjuk ki, így növekszik vállalkozásunk munkahelymegtartó és jövedelemtermelő képessége.

A most megvalósuló projekten belül egy HIDROMEK 102B Alpha típusú kotró-rakodógép kerül beszerzésre.

A pályázatnak köszönhetően javul a Bt. szolgáltatási színvonala az építőipari ágazatban, gyorsabban és a hatékonyabban tudja ellátni az elvállalt feladatait, nő a vevői elégedettség, nő a cég piaci részesedése a gépi földmunka végzés, közmű építés, út építés valamint mély építés területén.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósul meg.

 

Látogatók ma 10

Látogatók összesen 21796